Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Durak Mahallesi ,266 Ada, 24 Parsel , 123,66 m2 yüzölçümlü -/Zemin/- 1 Nolu Bağımsız Bölümdür. Taşınmaz Durak Mahallesi Mülayim Tepe Caddesi No:11/1A Posta adresinde olup Mülayim Tepe Caddesine cepheli konumdadır. Tapu kayıtlarında Betonarme dört katlı bina ve arsası vasfındaki Taşınmazın kat mülkiyeti yapılmış 74/445 Arsa paylı Zemin Kat 1 Bağımsız bölüm numaralı Ticari Depo niteliğindedir. Tapu kayıtlarının Beyanlar Hanesinde ` Beyan: AT 3402 sayılı kanunun Ek1. Maddesi uygulamasına tabidir. 03.08.2018 tarih 5960 yevmiye, Beyan: Yönetim Planı 15.07.2015 tarih 4750 yevmiye, Beyan: AT kat mülkiyetine çevrilmiştir. 18.02.2016 tarih 1067 yevmiye denilmektedir. Taşınmazın 3402 S.Y Kadastro Kanunun Ek 1. Maddesi gereği yüzölçüm ve cins değişikliği işlemleri yapılmıştır.25/06/2019 tarih ve 5927 yevmiye. Taşınmaz için Tavşanlı Belediyesinden 20.11.2013 tarih 109/2013 ruhsat numarası ile inşaat ruhsatı, 28.09.2015 tarih 443593 belge numarası ile Yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.Taşınmazın mimari projesine göre Brüt 63,00 m² alanlı net süpürülebilir alanı ise yaklaşık 54,45 m² dir. Deponun kapı ve çerçeveleri alüminyum kapı ve çerçevedir. Tabanlar fayans kaplıdır. Duvarlar alçı sıvalı olup boyaları yıpranmıştır. Taşınmazın bulunduğu Ana bina asansörlü olup dışı sıvalı ve boyalıdır. Ana binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Ticari deponun büyüklüğü, konumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi, yıpranma payları (amortisman) ve bu çevrede yapılan emsal satışlar göz önüne alındığında Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Numaralı Ticari Depo Arsa payı dahil Toplam 80.000,00 TL bedel ile değerlendirilir.
Yüzölçümü : 123,66 m2
Arsa Payı : 74/445
İmar Durumu : Tavşanlı Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2019 tarih 1906 sayılı yazısında Taşınmaz “Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30 L II D uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum + 4 kata müsaadeli yarı ticari taramalı alanda kalmaktadır. denilmektedir.
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 15:10 – 15:15 arası
  2. Satış Günü : 05/12/2019 günü 15:10 – 15:15 arası Satış Yeri : TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU TAVŞANLI/KÜTAHYA
    ——————————————————————————————————————————————————————Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
    verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/350 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. HABER TAVŞANLI GAZETESİ 2019/92

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x