Eti Gümüş’ün Atık Depolama Tesisi hizmete sunuldu

Eti Gümüş’ün Atık Depolama Tesisi hizmete sunuldu

Kütahya’da faaliyet gösteren Eti Gümüş A.Ş.’nin Bucun Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi’nin hizmete sunulduğu bildirildi. 
Eti Gümüş’te üretim faaliyeti olmasının Türkiye ekonomisine katkı sağladığı gibi maden yönünden de çok zengin olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Kaya,” Eti Gümüş A.Ş. Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisinden kaynaklı atıkların doğaya zarar vermeden en uygun bir şekilde depolanmasını sağlamak ve işletme sonrası oluşturulacak tüm risklerin önlenmesi amacıyla 7. Atık Düzenli Depolama Tesisi projelendirilerek inşa edilmiştir. Atık düzenli depolama tesisinin kati projeleri hazırlanırken, yürürlükte olan yasal hükümler, atık karakteristiği, çevresel koşullar, sahanın topografik, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu, sahanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı, depolanacak atık miktarı, inşaat koşulları ve deprem durumu göz önünde bulundurulmuştur. Bütün bu unsurlar dikkate alınarak hem çevresel hem de ekonomik açıdan en uygun atık depolama sahası belirlenmiş ve atık depolama tesisine ait projeler hazırlanmıştır” dedi. 
Projenin Maden Atıkları Yönetmeliği teknik usul ve esaslarına göre hazırlanarak onay alındığını belirten Genel Müdür Kaya,” İnşaatı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen Su Yapıları Denetim Firması yetkilileri ile 24 saat denetimi altında ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 günlük periyotlarla inşaat ilerleme kontrolleri yapılarak tamamlanmıştır. Proje bin 94 konuttan bin 163 konuta kadar atık alacak olup yaklaşık 6 yıl işletilmesi öngörülmüştür. Atık Düzenli Depolama Tesisi; geçirimsizlik tabakasının fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik özellikleri depolama tesisinin toprak ve yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel riskleri önleyecek nitelikte tasarlanmış ve inşaatı tamamlanmıştır. Depolama alanı kazısı tamamlandıktan sonra tesisin tabanında ve yan yüzeylerinde içerideki atık suların çevreye ve yeraltına sızmasını önleyecek şekilde geçirimsizliği sağlamak için tabanda sıkıştırılmış vaziyette 0,5 m doğal kil ve üzerine basınç ve gerilmelere karşı yüksek mukavemetli geomembran (HDPE türü) malzeme, geokompozit drenaj, geosentetik kil, geotekstil ile birlikte kullanılmıştır” diye konuştu. 

“Tesis inşaatında kullanılan malzemelerin test ve analizleri yaptırılmıştır” 

Tesis inşaatına kullanılan malzemelerin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde fiziksel ve kimyasal dayanım test ve analizleri yaptırılarak teknik şartnamelere uygunluğunun onaylandığını söyleyen Kaya, ”Geçirimsizlik için kullanılan tüm malzemelerin serim ve kaynak işleri tamamlandığında geçirimsizlik sağlanıp sağlanmadığı bütünlük (integrity) testleri ile de kontrol edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Maden Atığı Depolama Tesisi Onay Belgesi verilmiştir. Tesis işletme aşamasında 2 adet memba ve 2 adet mansap olmak üzere 4 adet yeraltı suyu gözlem kuyuları bulunmakta olup çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar firmalar tarafından, yıl içinde 3 aylık periyotlarla numuneler alınarak yer altı sularına herhangi bir etkinin olup olmadığı sürekli olarak kontrol edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x