Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

İHALE İLANI

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa KALEMLİ Devlet Hastanesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralama İşi satınalma birim tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü toplantı veya ihale salonunda yapılacaktır.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İHALEYE KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ
a.Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
b.İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari ünvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
c.İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.
d.Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır.)
e.Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacaktır.)
f.Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgesi olacaktır.
g.Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN nolu hesabımıza yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olması gerekir.)
h. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermelidirler,
i.Kantin İşletmeciliğine ait, Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi, sırasıyla; kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir.
j.İstekliler son 5 yıl içinde yataklı bir sağlık tesisinde 2 yıl süre ile kantin ve kafeterya işletmesi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış belgeyi sunacaklardır.
k.İstekliler ISO 2200 ve ISO 9001 Belgesine sahip olmalıdır.
l. İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN nolu banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhaleden önce idare yetkilisine vermeleri gerekmektedir.
m.Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) olmadığına dair belge (İhale tarihinden Önce olmalıdır.)
n.İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
o.Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
p.İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya Mahkemeleridir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-1224626)

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x