T.C. TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO 2019/328 Kamulaştırılacak TaşınmazınBulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlıilçesi, Yörgüç Köyü Mevkii Boztepe Ada 132 Parsel 103 Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Selahattin Uçar, Fatma Güngör, Ayşe Şahin, Ramazan Yıldız, İsmail Metin, Göfer Çakır Kamulaştırmayı Yapan İdare Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü
ESAS NO 2019/317 Kamulaştırılacak TaşınmazınBulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlıilçesi, Yörgüç Köyü Mevkii Boztepe Ada 132 Parsel 35 Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Münevver Oral, Asiye Kocaağa, Ayşe Özalp, Nazife İlhan, Şengül Yılmaz, Mustafa Oral Kamulaştırmayı Yapan İdare Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü
Davacı Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda esas numarası belirtilen dosyalarda davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespitive taşınmazın davacı adına tapuyakayıt ve tescili davalarındaverilenara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 2942 sayılı kanunun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince: yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden taşınmazların satın alınması mümkün olmadığından,kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı kurum adına tescili için Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmaz bedelinin 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgilileradına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verileceğihususu2942 Kamulaştırma Kanununun10. maddesi hükmügereğince ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılıtaşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı kurum tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılıdosyaları ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.Maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x