T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 2018/56 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Tavşanlı İlçe, 1574 Ada, 7 Parsel, ÇUKURKÖY Mahalle/Köy, Söz konusu Taşınmaz Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mahallesi Ören Değirmeni mevkiinde Arsa vasfında taşınmazdır. Taşınmaz Tavşanlı Belediyesi imar planında Konut dışı kentsel çalışma alanı içerinde kalmakta olup Emsal = 0,40 ve Hmax.= 8,00 metre dir. Taşınmaz TavşanlıKütahya karayoluna oldukça yakın ve imar planında bu karayoluna paralel 12 metre genişliğindeki servis yoluna cepheli olup ayrıca arka cephesinden de 10 metre genişliğindeki imar yolu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde halen kullanılmayan eski basit tarzda inşa edilmiş tek katlı ekonomik ömrünü tamamlamış müştemilat bulunmaktadır. İlgili Arsanın konumu, imar durumu, özellikleri, topografik yapısı, büyüklüğü ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı145,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;Taşınmazın Değeri: 2.053,82 m² x 145,00 TL/m² = 297.803,90 TL. olarak bulunur.Söz konusu Taşınmaz üzerinde BorçlununHissesi 553/2400 olup Borçlu Hissesinin Değeri = 297.803,90 TL x 553/2400 = 68.618,98 TL olarak bulunur. Yüzölçümü : 2.053,82 m2 Kıymeti : 297.803,90 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:45 – 11:50 arası 2. Satış Günü : 01/10/2019 günü 11:45 – 11:50 arası Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya ———————————————————————————————————————-Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/56 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x