T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 2019/219 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Tavşanlı İlçe, 1223 Parsel, TUNÇBİLEK Mahalle/Köy, Erikdibi Mevkii, A bolk 2.Kat.BBN 6 Nolu Bağımsız Bölüm Adres : Karaelmas Blokları A Blok 2/6 Söz konusu taşınmaz Tapu kayıtlarında Tunçbilek Beldesi Erikdibi mevkiinde 1223 parsel numarasında 1.517,00 m² yüzölçümüne sahip Bahçeli dört adet kargir apartman vasfındaki taşınmazın 4/128 arsa paylı A Blok 2. kat 6 bağımsız bölüm numaralı mesken dairedir. Tapu kayıtlarının Beyanlar hanesinde Beyan: Yönetim planı 08.03.1989 tarihlidir. Eklenti Bilgileri; Kömürlük Eklentisi(E6) Kömürlükdenilmektedir. Tunçbilek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 15.02.2019 tarih 125 sayılı yazısındaTunçbilek Beldesi 14 pafta 1223 parsele ait imar durumu belgesi ekte gönderilmiştir. denilmektedir. Bu yazı ekine göre; Ayrık Nizam üç kata müsaadeli TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olan mesken alanında kalmaktadır. Tunçbilek Belediyesinden 23.02.1982 tarihinde inşaat ruhsatı, 23.09.1987 tarihinde yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Söz konusu daire yaklaşık 105 m2 alanlı olup kaloriferlidir. Daire içerisinde 1 mutfak, 1 salon, 3 odası, tuvalet, banyo ve balkonu bulunmaktadır. Dairenin kapıları eski ahşap pres kapı ve pencere doğramaları pvc pencere olup, Islak hacimler mozaik kaplıdır. Odaların duvarları ise sıvalı ve boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları takılıdır. Daire hali hazırda kullanılmaktadır. Binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Taşınmaz Elektrik, su, kanalizasyon vb. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dairenin fiyatı tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini kullanmak yanıltıcı olacağından ayrıca dairenin kat mülkiyeti yapıldığından mahalli rayiç değerler esas alınacaktır. Buna göre; Dairenin büyüklüğü, konumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında A Blok 2. Kat 6 bağımsız bölüm numaralı mesken arsa payı dahil Toplam80.000,00 TL bedel ile değerlendirilir. Yüzölçümü : 1.517 m2 Arsa Payı : 4/128 Kıymeti : 80.000,00 TLKDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:00 – 11:05 arası 2. Satış Günü : 01/10/2019 günü 11:00 – 11:05 arası Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya ———————————————————————————————————————-2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Tavşanlı İlçe, 1223 Parsel, TUNÇBİLEK Mahalle/Köy, Erikdibi Mevkii, D Blok3.Kat.BBN.8 Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz Tapu kayıtlarında Tunçbilek Beldesi Erikdibi mevkiinde 1223 parsel numarasında 1.517,00 m² yüzölçümüne sahip Bahçeli dört adet kargir apartman vasfındaki taşınmazın 4/128 arsa paylı D Blok 3. kat 8 bağımsız bölüm numaralı mesken dairedir. Tapu kayıtlarının Beyanlar hanesinde Beyan: Yönetim planı 08.03.1989 tarihlidir. Eklenti Bilgileri; Kömürlük Eklentisi(E8) Kömürlük ? denilmektedir. Tunçbilek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 15.02.2019 tarih (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 125 sayılı yazısında? Tunçbilek Beldesi 14 pafta 1223 parsele ait imar durumu belgesi ekte gönderilmiştir.?? denilmektedir. Bu yazı ekine göre; Ayrık Nizam üç kata müsaadeli TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olan mesken alanında kalmaktadır. Tunçbilek Belediyesinden 23.02.1982 tarihinde inşaat ruhsatı, 23.09.1987 tarihinde yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Söz konusu daire yaklaşık 105 m2 alanlı olup kaloriferlidir. Daire içerisinde 1 mutfak, 1 salon, 3 odası, tuvalet, banyo ve balkonu bulunmaktadır. Dairenin kapıları eski ahşap pres kapı ve pencere doğramaları pvc pencere olup, Islak hacimlerde fayanslar sökülmüş olup lavabo ve vitrifiye malzemeleri bulunmamaktadır. Mutfak tezgahı ve dolapları bulunmamaktadır. Odaların duvarlarında sıva ve boya tadilatı yapılması gerekmektedir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire hali hazırda boş olup kullanılmamaktadır. Binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Taşınmaz Elektrik, su, kanalizasyon vb. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dairenin fiyatı tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini kullanmak yanıltıcı olacağından ayrıca dairenin kat mülkiyeti yapıldığından mahalli rayiç değerler esas alınacaktır. Buna göre; Dairenin büyüklüğü, konumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında D Blok 3. Kat 8 bağımsız bölüm numaralı mesken arsa payı dahil bu haliyle Toplam65.000,00 TL bedel ile değerlendirilir. Adresi : Karaelmas Blokları D Blok 3/8 Yüzölçümü : 1.517 m2 Arsa Payı : 4/128Kıymeti : 65.000,00 TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:10 – 11:15 arası 2. Satış Günü : 01/10/2019 günü 11:10 – 11:15 arası Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya ———————————————————————————————————————-Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x