T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ 2019/73 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Durak Mahallesi, 1995 Ada, 10 Parsel, -/BİRİNCİ/-32 Nolu Bağımsız Bölümdür. Taşınmaz Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Tahsin Buruk Caddesi Akay İş Merkezi No:18/32 posta adresindedir. Tapu kayıtlarında Bodrum zemin dört katlı kargir bina ve arsası vasfındaki 10/648 arsa paylı taşınmazkat mülkiyeti yapılmış Dükkan niteliğindedir. Tapu Kayıtlarının beyanlar hanesindeBeyan: Yönetim Planı : 31.12.2007 tarihlidir. Taşınmazın 3402 S.Y Kadastro Kanunun Ek 1. Maddesi gereği yüz ölçüm ve cins değişikliği işlemleri yapılmıştır.25/06/2019 tarih ve 5927 yevmiye. Taşınmaz için Tavşanlı Belediyesinden 09.08.2007 tarih 47/2007 ruhsat numarası ile inşaat ruhsatı, 23.03.2009 tarih 44/2511 belge numarası ile III B yapı sınıfında yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Bina Betonarme tarzda inşa edilmiş olup dükkan yaklaşık 36,00 m2 kullanım alanlıdır. Dükkan yaklaşık 5 metre cephesinde 7,20 metre derinliğindedir. Dükkanın giriş kapısı ve giriş çerçeveleri alüminyum kapı ve çerçevelidir. Arka dış cephe çerçevesi pvc pencerelidir. Dükkanın duvarları alçı sıvalı olup boyalıdır. Dükkanın tabanları laminant parke kaplıdır. Dükkanın ısınma sistemi kaloriferli olup petekleri takılıdır. Dükkanın büyüklüğü, imar durumu, konumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında Birinci kat 32 bağımsız bölüm numaralı Dükkan arsa payı dahil Toplam75.000,00 TL bedel ile değerlendirilir. Yüzölçümü : 647,77 m2 Arsa Payı : 10/648 İmar Durumu :Tavşanlı Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2019 tarih E.91/349 sayılı yazısında Taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30LIIC ve 30LIID uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum + 4 kata müsaadeli tam ticari taramalı alanda kalmaktadır. denilmektedir. Kıymeti : 75.000,00 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 15:20 – 15:25 arası 2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 15:20 – 15:25 arası Satış Yeri : TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU ———————————————————————————————————————-Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/73 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x