Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

T.C. TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği)

1- Aşağıda özellikleri belirtilen İlçemizdeki kayıtlı taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgâh belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Taşınmaz malların satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tavşanlı Milli Emlak Şefliğine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x