T.C. TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği)

1-      Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Tavşanlı Milli Emlak Şefliğindetoplanacak komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır.

2-      İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgâh belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-      Taşınmaz malların satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tavşanlı Milli Emlak Şefliğine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

4-      Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-      Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

SIRA NO: TAŞINMAZ NO: MAH/KÖY: ADA NO: PARSEL NO: YÜZÖLÇÜM (m²): CİNSİ: İMAR DURUMU: TAHMİNİ BEDEL(TL): GEÇİCİ TEMİNAT(TL): İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 43130112741 Altınova Köyü 104 58 6.574,68 Tarla İmarsız 33.500,00 10.050,00 24.07.2019 10:00
2 43130109401 Aydınlar Köyü 138 3 119,28 Hali Arazi İmarsız 2.500,00 750,00 24.07.2019 10:10
3 43130106752 Çaldibi Köyü 110 4 417,66 Bahçeli İki Katlı Evin Arsası İmarsız 10.700,00 3.210,00 24.07.2019 10:20
4 43130106759 Çaldibi Köyü 134 5 275,04 Bahçeli Kerpiç Evin Arsası İmarsız 7.000,00 2.100,00 24.07.2019 10:30
5 43130106760 Çaldibi Köyü 134 7 206,94 Bahçeli Kerpiç Evin Arsası İmarsız 5.300,00 1.590,00 24.07.2019 10:40
6 43130106779 Çaldibi Köyü 191 5 107,02 Bahçeli Kargir Evin Arsası İmarsız 2.750,00 825,00 24.07.2019 10:50
7 43130102007 Çaltılı Köyü 188 163 205,06 Avlulu Ahşap Ev İmarsız 5.300,00 1.590,00 24.07.2019 11:00
8 43130102009 Çaltılı Köyü 188 165 45,78 Ahşap Samanlık İmarsız 1.200,00 360,00 24.07.2019 11:10
9 43130102010 Çaltılı Köyü 188 166 79,02 Ahşap Samanlık ve Arsası İmarsız 2.100,00 630,00 24.07.2019 11:20
10 43130114043 Dümrekhüseyinpaşa Köyü 173 9 273,49 Arsa İmarsız 4.500,00 1.350,00 24.07.2019 11:30
11 43130108152 Dümrekulu Köyü 254 1 1.477,19 Bahçeli Kargir Sağlık Evi İmarsız 77.000,00 23.100,00 24.07.2019 11:40
12 43130108761 Eğriöz Köyü 145 1 50,58 Arsa İmarsız 1.300,00 390,00 24.07.2019 11:50
13 43130108762 Eğriöz Köyü 145 4 294,89 Arsa İmarsız 7.500,00 2.250,00 24.07.2019 12:00
14 43130102783 İsaköy 2774 20,00 Arsa İmarsız 600,00 180,00 24.07.2019 12:10
15 43130114041 İsaköy 3638 109,18 Arsa İmarsız 10.500,00 3.150,00 24.07.2019 12:20
16 43130107589 Kavaklı Köyü 135 1 1.062,63 Bahçeli Kargir Ev İki Samanlık İmarsız 22.000,00 6.600,00 24.07.2019 13:40
17 43130105718 Merkez Yeniköy 139 7 575,77 Ham Toprak İmarsız 5.000,00 1.500,00 24.07.2019 13:50
18 43130105731 Merkez Yeniköy 152 26 2.902,06 Tarla İmarsız 17.500,00 5.250,00 24.07.2019 14:00
19 43130105736 Merkez Yeniköy 152 206 4.567,99 Ham Toprak İmarsız 28.000,00 8.400,00 24.07.2019 14:10
20 43130106603 Şahin Köyü 134 8 118,62 Arsa İmarsız 2.500,00 750,00 24.07.2019 14:20
21 43130105816 Şapçı Köyü 126 45 784,77 Ham Toprak İmarsız 12.000,00 3.600,00 24.07.2019 14:30
22 43130114057 Çukurköy Merkez Mahallesi 1480 3 17,51 Arsa Mesken alanı 6.200,00 1.860,00 24.07.2019 14:40
23 43130109413 Yıldırım Beyazıt Mah. 1245 1 367,27 Arsa Mesken alanı 37.000,00 11.100,00 24.07.2019 14:50
24 43130109429 Yıldırım Beyazıt Mah. 1247 5 436,23 İçinde Kargir Ev Bulunan Arsa Mesken alanı 44.000,00 13.200,00 24.07.2019 15:00

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x